YAYINLAR

YAYINLAR


İstanbul Yeni Havalimanı Ekonomik Etki AnaliziIstanbul Ekonomi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği – IATA’nın uluslararası hava trafik verilerinden faydalanarak Istanbul Yeni Havalimanı için için bir ekonomik etki çalışması yapmıştır. Çalışmada havalimanı ve bağlantılı faaliyetlerden elde edilecek gelir ve katma değer ile oluşacak istihdam hesaplanmıştır. Tahmini katma değerin Türkiye’nin ulusal geliri içindeki payına da yer verilmiştir. Çalışmada ayrıca kayda değer ekonomik katkı sağlayan yurtdışındaki büyük  çaplı havalimanlarının oluşturdukları ekosistem hakkında da bilgi verilmektedir. Analizde havalimanının operasyonel olarak havayolu taşımacılığı talebini karşılar duruma gelmiş olmasının öngörüldüğü 2025 yılı referans alınmıştır.


Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Derinleştirilmesi ve Türk iş dünyasıİstanbul Ekonomi, TUSIAD için hazırlamış olduğu bu çalışmada Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin derinleştirilmesinin ekonomik etkilerini analiz etmiştir. Bir yandan hizmetler sektörü ve tarım gibi sektörlerin Gümrük Birliği şemsiyesi altına alınması, diğer yandan devlet yardımlarının denetimi rejimi, kamu ihalelerin AB ile karşılıklı olarak rekabete açılması ve anlaşmazlıkların çözümü için yeni kurumsal hükümler gibi ekonomiyi ve rekabeti yakından etkileyecek bu anlaşmanın etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Rapor ayrıca müzakerelerle ilgili olarak iş dünyasına ve kamu kesimine öneriler içermektedir.


Türkiye’nin Seragazı Emisyon Azaltım Seçenekleriİstanbul Ekonomi, Devlet Planlama Teşkilatı adına yürütülen bu çalışmayı üstlenen araştırma konsorsiyumunun liderliğini yürütmüştür. Kyoto sonrası dönemde Türkiye’nin seragazı azaltımı alanında üstlenebileceği yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada öncelikle Türkiye’nin 2050 yılına kadarki seragazı salım patikası oluşturulmuştur. İkinci aşamada 3 farklı ekonomik model kurgulanmıştır (enerji, enerji dışı ve makro model). Bu modellemeler sayesinde en maliyet etkin seragazı azaltım seçenekleri analiz edilmiştir. Bu çalışma kamunun Kyoto sonrası uluslararası müzakerelerde izleyeceği tutumun oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.


Fikri Mülkiyet Hakları ve Dış YatırımlarYASED için hazırlamış olduğu bu çalışmada, Istanbul Ekonomi fikri mülkiyet haklarının korunması ile ülkenin doğrudan yabancı sermaye çekme performansını ilişkilendiren bir ekonometrik model oluşturmuştur. Bu model üzerinde yapılan simülasyonlar sayesinde, fikri mülkiyet haklarının daha iyi korunmasına dair öneriler oluşturulmuş ve bunların yabancı sermaye akımlarına dair etkileri belirlenmiştir.