HİZMETLERİMİZ

ULUSLARARARASI TİCARET VE REKABET EKONOMİSİ


İstanbul Ekonomi’nin yurtdışından kaynaklanan haksız rekabete karşı anti-damping gibi ticari korunma araçlarının devreye sokulmasında geniş tecrübesi bulunmaktadır. İstanbul Ekonomi Türkiye’de Ekonomi Bakanlığı tarafından sonuçlandırılan ilk telafi edici vergi soruşturmasının açılmasını sağlamıştır. İstanbul Ekonomi iç pazardaki firmaların ticari menfaatlerinin korunması adına gerekli ön incelemeleri yaptıktan sonra en uygun ticari korunma araçlarının kullanılması ve sonucunda haksız rekabetin önlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.