BİZ KİMİZ

CEYLAN İNAN


Ceylan İnan 2016 senesinde Sciences Po Paris'ten Siyaset Bilimi ile Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları lisans derecesiyle mezun olmuştur.  Bitirme tezini, toplumun değişik kesimleri arasında çatışma yaşanmasını önleme amacıyla gruplar arası sürdürülebilir diyalog oluşturma yöntemleri üzerine yazmıştır.  Lisans eğitimi süresince bir yıl Maastricht Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans alanlarında eğitim görmüştür.  Kahire ve İstanbul’da dış politika, insan hakları, anayasa ile yargı reformları, ön tahmin ve risk analizi alanlarında çalışma tecrübesi edinmiştir.  Aralarında Fransızca ve Arapça’nın da bulunduğu yedi dil bilmektedir.