İstanbul Economics Hizmetlerimiz İstanbul Economics Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Çözümlerimiz, birincil kaynaklardan elde ettiğimiz verilere ve iş dünyasını ilgilendiren kamu politikalarının siyasi ve ekonomik analizlerine dayanır.

 • Siyasi, ekonomik gelişmeler ve düzenleyici çerçevenin aktif takibi, olası değişikliklerin kısa, orta ve uzun vadeli etkilerine dair veriye dayalı öngörü paylaşımları
 • Tüm mevzuat değişikliklerinin taslak aşamada izlenmesi ve yetkili kuruluşlara geri bildirimlerinin sağlanması
 • Kamu ve özel sektör, sivil toplum, düşünce kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve akademi dahil olmak üzere hem yerel hem de uluslararası düzeyde paydaş haritalandırılması, ilişki kurma süreçlerine katkı
 • Hedeflenen devlet ve kamu sektörü paydaşları ile üst düzey temasların yürütülmesi
 • Kamu politikalarına yönelik ulusal düzeyde bir paydaşlar ağının oluşturulması
 • Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nin (EDAM) desteği ile pozisyon belgeleri ve analitik araştırmaların hazırlanması

Yüksek vergilendirmenin mobil iletişim üzerindeki büyümeye etkisine dair yaptığımız çalışma, mobil vergilendirmenin azaltılmasına yönelik bir politika değişikliği ile sonuçlanmıştır.

 • Hem iç hem de dış iletişime yönelik veri ve uluslararası iyi örnekler ile desteklenen konuşma notları, brifing ve pozisyon belgelerinin hazırlanması
 • Türk şirketlerin yurtdışına açılmaları ve dış pazarlarda yeni yatırım olanakları konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Hedef ihracat pazarlarındaki gelişmelerin takibi suretiyle en uygun pazara giriş stratejisinin belirlenmesine katkı sağlayacak finans, mevzuat ve rekabet analizi
 • Türk firmaların yurtdışındaki projeleri için finansman ve yabancı ortak arayışlarına katkı sağlanması
 • Birleşme veya satın almalara yönelik danışmanlık hizmetleri
 • Kamu politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlayacak uluslararası normlarda hazırlanmış ekonomik analizlerin ve raporların hazırlanması

Öne çıkan çalışmalarımız: Türkiye’nin uzun vadeli enerji modelinin hazırlanması, mobil iletişim üzerindeki vergilerin ekonomik büyümeye etkileri, fikri mülkiyet haklarının korunmasının dış yatırım performansı üzerindeki etkileri, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü üzerine değerlendirme, İstanbul’daki üçüncü havalimanı için ekonomik etki analizi, yeni bir ticaret anlaşması için kapsamlı bir etki değerlendirmesi, Türkiye’de dijital ekonominin gelişimine dair analiz ve öneriler raporu.

 • Yurtdışından kaynaklanan haksız rekabete karşı anti-damping gibi ticari korunma araçlarının devreye sokulması
 • İç pazardaki firmaların ticari menfaatlerinin korunması adına gerekli ön incelemeleri yaptıktan sonra en uygun ticari korunma araçlarının kullanılması ve sonucunda haksız rekabetin önlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sağlanması

Türkiye’de sonuçlandırılan ilk telafi edici vergi soruşturmasının açılmasını sağladık.